جزوه حفاره انحرافی -دانشگاه صنعت نفت (تایپ شده)
جزوه چاه آزمایی -دکتر شادی زاده (تایپ شده)
بهره برداری -دکتر امین شهیدی (خلاصه و تایپ شده)

زمین شناسی نفت -دکتر ربانی (دانشگاه امیرکبیر)

مخازن شکافدار و مکانیسم حاکم برآن


خواص سنگ مخزن-دکتر غنضفری (دانشگاه شریف)

زمین شناسی نفت -دکتر امیربختیار (دانشگاه صنعت نفت)

مهندسی مخازن گازی -کتر غنضفری (دانشگاه شریف)

جزوه مهندسی مخرن 1 -دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت

جزوه خواص سیالات مخزن - دکتر هلالی زاده دانشگاه صنعت نفت

دانلود جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده
دانلود جزوه چاه آزمایی دکتر عبدالنبی هاشمی
دانلود جزوه چاه آزمایی دکتر گرامی
دانلود جزوه چاه آزمایی دکتر علیزاده
دانلود جزوه چاه آزمایی دکتر هجریادامه مطلب ....